رتبه نخست کنگاور در پرداخت تسهیلات فنی واعتباری

پرداخت تسهیلات فنی و اعتباری


رتبه نخست کنگاور در پرداخت تسهیلات فنی واعتباری

فرماندار شهرستان کنگاور گفت: 
رتبه نخست این شهرستان با پرداخت ۸۳ میلیارد ریال تسهیلات فنی و اعتباری به ۱۰۶ نفر در شش ماهه نخست سال جاری در سطح استان کرمانشاه رسیداوقات شرعی
آب و هوا