راهنمای گردشگری
- موقعیت جغرافیایی شهرستان کنگاور: شهرستان کنگاور با وسعتی برابر با 000/884 متر مربع در شرق استان کرمانشاه قرار دارد این شهرستان حدود 5/3 درصد از کل وسعت...
اوقات شرعی
آب و هوا