افتتاح تصفیه خانه فاضلاب کنگاور

افتتاح تصفیه خانه فاضلاب کنگاور


تصفیه خانه فاضلاب کنگاور با حضور وزیر نیرو افتتاح گردید

دکتر اردکانیان وزیر نیرو به منظور افتتاح تصفیه خانه فاضلاب کنگاور عصر چهارشنبه 5 اردیبهشت وارد این شهر شد

به گفته تخت شاهی مدیرعامل آب و فاضلاب استان تاکنون 23 میلیارد تومان برای احداث این طرح هزینه شده و برای وصل کردن شبکه های فاضلاب شهر به تصفیه خانه 10 میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده است

در ادامه خزائی سرپرست فرمانداری کنگاور گفت:

اگر بخواهیم منویات مقام معظم رهبری و دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی در کنگاور جامه عمل  بپوشد اساسی ترین راهکار آن بهره برداری از سد آناهیتای کنگاور است چرا که با این کار زمینه اشتغال و سرمایه گذاری مطلوب در این منطقه فراهم می شود

دکتر لروند امام جمعه کنگاور:

بخشی از مشکلات در روند احداث سد آناهیتا مربوط به ضعف نظارت بوده است 

از وزیر نیرو می خواهیم اعتبار لازم را برای تکمیل سد اختصاص دهند

دکتر اردکانیان وزیر نیرو:

وزارت نیرو از جمله دستگاه هایی است که هر لحظه با مردم و زندگی ایشان در ارتباط است

به برکت تکنولوژی فاضلاب به  یکی از  منابع تبدیل شده است و یک منبع مطمئن از حیث وجود و استمرار است.

سطح پوشش برخورداری از سامانه های فاضلاب در سطح کشور 50درصد و این در استان کرمانشاه 87 درصد است که از معیارهای توسعه پایدار در حوزه بهداشت و سلامت است

بهره برداری از سد آناهیتا از اولویت های وزارت نیروستاوقات شرعی
آب و هوا