نسخه آزمایشی

یوسف کلهر

بخشداری بیلوار

مختصات۳۴٫۴۱۴۳۲۰۹°شمالی ۴۷٫۶۲۹۰۴۰°شرقی

بیلوار یکی از بخش‌های شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است. بێڵه در زبان کردی به معنی زمین حاصلخیز است، و هه‌وار، وار، وارگه در گویشهای مختلف زبان کردی به معنای سرزمین آبا و اجدادی می‌باشد.

مردم این بخش عموماً شیعه هستند که به گویش کردی کلهری با لهجه بیلواری سخن می‌گویند و اقلیتی اهل تسنن و اهل حق نیز در این منطقه زندگی می کننداوقات شرعی
آب و هوا