نسخه آزمایشی

علی فتحی

بخشداری مرکزی کرمانشاه

بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه از چهار دهستان (میان دربند، بالادربند، دورود فرامان و قره سو) و یک شهر (کرمانشاه) تشکیل شده است. این بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه علاوه بر اینکه پر جمعیت ترین بخش این شهرستان است پر جمعیت ترین بخش در کل استان کرمانشاه نیز محسوب می گردد.  اوقات شرعی
آب و هوا