نسخه آزمایشی‍ 🔷بازدید مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از مرکز ماده 16(مرکز نگهداری معتادین متجاهر)

‍ 🔷بازدید مهندس بازوند استاندار کرمانشاه به همراه ، قادری مدیر کل بهزیستی استان ،بهرام نژاد مدیر کل حوزه استاندار،رنجبر فرماندار کرمانشاه، شمشیری دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان از مرکز ماده 16(مرکز نگهداری معتادین متجاهر)   اوقات شرعی
آب و هوا