جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی


جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی شهرستان روز سه شنبه مورخ 98/8/14 راس ساعت 10صبح به ریاست آقای ایده پور فرماندار پاوه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی شهرستان روز سه شنبه مورخ 98/8/14 راس ساعت 10صبح به ریاست آقای ایده پور فرماندار پاوه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه که با هدف هماهنگی و انجام اقدامات در خصوص دسترس پذیری و مناسب سازی اماکن و معابر عمومی فضاهای شهری و اداری برای کلیه افراد کم توان جسمی - حرکتی تشکیل گردید.

آقای ایده پور ضمن بیان اینکه طبیعت شهرستان پاوه به گونه ای است که محدودیت های زیادی را در این زمینه برای این عزیزان ایجاد می نماید لیکن تمام تلاش و همت خود را برای تسهیل دسترسی جامعه هدف به کار خواهیم گرفت.