مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت میزان آتش سوزی مراتع وجنگلهای شهرستان پاوه نسبت به مدت مشابه سال قبل 82 درصد کاهش داشته است


مدیرکل منابع طبیعی استان از کاهش 82درصدی آتش سوزی مراتع وجنگلهای پاوه خبرداد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاوه : جلسه ستاد مدیریت بحران با محوریت اطفاء و پیشگیری از حریق با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان ،فرماندار واعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار گردید
در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی استان از کاهش 82 درصدی آتش سوزی مراتع وجنگلهای شهرستان باوجود بارشهای مطلوب خبرداد وگفت این مهم مرهون همکاری وهمراهی عموم مردم وبه ویژه انجمن های مردم نهاد،ادارات وسازمانهای دولتی ونیروهای نظامی و انتظامی بوده است
. کولانی حضور مردم در صحنه وهمراهی وهمکاری ادارات ونیروهای نظامی وانتظامی را در حفاظت از منایع ملی حائز اهمیت دانست وگفت نتیجه این همراهی وهمدلی حفظ ،احیاء ، توسعه وبهره برداری درست از منابع ملی وتوسعه پایدار این منابع خواهد شد
وی به عاملهای حریق در منابع ملی اشاره کرد وگفت گردشگران با 64 درصد و کشاورزان در زمینهای کشاورزی با 15 درصد و نیروهای نظامی وانتظامی در پادگانها با 4 درصد از جمله این عوامل هستند که عمدتا بصورت غیر عمد موجب آتش سوزی میشوند
مدیرکل منابع طبیعی استان یکی از ظرفیتهای ثبت جهانی اورامانات را وجود منابع غنی ملی از جمله جنگلها،آب وطبیعت منحصر بفرد دانست وگفت گردشگران برای دیدن این ظرفیتها به این منطقه سرازیر میشوند
کولانی با بیان اینکه سال گذشته 24 دیده بان برای حفاظت از منابع ملی شهرستان پاوه بکارگیری شده بودند افزود امسال این تعداد دوبرابر خواهند شد
وی افزود اگر امسال در حوزه هریک از دهیاران شهرستان آتش سوزی نشود مورد تشویق قرارخواهد گرفت
در این جلسه فرماندار پاوه با تاکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی گفت شهرستان پاوه با دارا بودن بیش از 73 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی ( 44 هزار هکتار جنگل و 28 هزار هکتار مرتع) وهمچنین با توجه به کوهستانی وصعب العبور بودن، دارای شرایط ویژه ای می باشد
ایده پور بابیان اینکه بیشتر آتش سوزی های شهرستان پاوه در نقاط مرزی با اقلیم کردستان عراق است گفت باید دیپلماسی منابع طبیعی استان کرمانشاه با کردستان عراق فعال وتعامل بیشتری برای پیشگیری از اتش سوزی داشته باشد
فرماندارپاوه خواستار تجدید نظر هیئت ممیزی استان در ممیزی منایع ملی شهرستان پاوه شد وگفت با وجود مراتع بسیار غنی در این شهرستان دامداران ما به دلیل خلائ های قانونی قادر به علف چری در این مراتع نیستند واین موضوع باعث کاهش چشمگیر گوشت قرمز و لبنیات این شهرستان طی سالهای اخیر شده است
وی افزود هم اکنون بیش از 50 هکتار از منابع ملی شهرستان پاوه بنام دولت ثبت نشده ومنابع طبیعی برای واگذاری این زمینها جهت اجرای طرحهای تولیدی وکشاورزی با مشکل قانونی مواجه است
ایده پور انجمن های مردم نهاد را از مهمترین ظرفیت برای حفاظت از منابع ملی دانست وگفت باید این انجمن ها هر چند وقت یکبار مورد تشویق وقدردانی قرارگیرند
فرماندار پاوه تصریح کرد دامداران شهرستان به دلیل نداشتن کارت علف چری برای دامهای خود با مشکل مواجه هستند واین درحالی است که تعداد زیادی کارت برای افراد دیگر صادر شده که حتی در شهرستان هم حضور ندارند واین اجحاف در حق دامداران شهرستان است که باید پیگیری شوداوقات شرعی
آب و هوا