ملاقات با فرماندار

به اطلاع همشهریان و مراجعین محترم می رساند که ملاقات با فرماندار محترم در روز های دوشنبه وبا هماهنگی مسئول دفتر ایشان امکانپذیر میباشد . ضمنان شماره تلفنهای 3222-4612 و 3352-4612 آماده پاسخگوئی به تماس های شما همشهریان عزیز در خصوص ملاقات با فرماندار میباشند .

فرمانداری پاوهاوقات شرعی
آب و هوا