راهنمای خدمات قابل ارائه در فرمانداری
عناوین واحدها عناوین زیرخدمت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی * رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه...

راهنمای مراجعین به فرمانداری

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع در میز خدمت
فرم نظرسنجی را از پایین همین صفحه دانلود نمایید

دستورالعمل میز خدمت در فرمانداری
دستورالعمل میز خدمت (بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)  دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به...

اوقات شرعی
آب و هوا