جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان روانسر برگزار شد


فرماندار روانسر: غفلت از مسائل فرهنگی تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت

اشاعه ارزش های دینی و فرهنگی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

امام جمعه روانسر گفت: ترویج و اشاعه آموزه های قرآنی و ارزش های دینی و فرهنگی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

ماموستا ملا عبدالله غفوری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان روانسر افزود: : پرداختن به فرهنگ غنی قرآنی کشور، ما را در برابر تمامی هجمه ها و توطئه ها بیمه می کند

وی ادامه داد: برای توسعه فرهنگی ومقابله با جنگ نرم ، علما و روحانیون ، دانشگاه ها ، مدارس و نهادهای متولی فرهنگ نقش اصلی و اساسی را بر عهده دارند که باید با احساس مسئولیت بیشتری در میدان حاضر باشند.

فرماندار شهرستان روانسر نیز گفت: برای پیشرفت و تعالی در همه امور نیاز است که از رهنمودهای علما و روحاننون بهره گیری کینم.

سعدی مصطفی زاده  با بیان اینکه غفلت از مسائل فرهنگی تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت افزود: فرهنگ و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی با هم دارند  به گونه ای که اگر رشد فرهنگی را شاهد باشیم ، آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: توسعه فرهنگی منجر به توسعه شهرستان همه جانبه خواهد شد و از تمامی ظرفیت ها برای توسعه فرهنگ شهرستان استفاده خواهیم کرد.

فرماندار روانسر گفت: با توجه به بافت فرهنگی شهرستان ، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری به ویژه در مناطق حاشیه نشین شهرستان را در دستور کار داریم.

مسئول اداره فرهنگ  ارشاد اسلامی شهرستان روانسر نیز گفت: مطالبه عمومی اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان ایجاد و تقویت زیرساخت های فرهنگی است.

محمدرئوف محمودی راد افزود: زیرساخت های فرهنگی و هنری از اهمیت ویژه یا برخوردار است و متاسفانه این مهم در شهرستان روانسر مغفول مانده است.

 

 

 

 



اوقات شرعی
آب و هوا