شهر شاهو مستعد توسعه است


نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر شاهو برگزار شد

فرماندار شهرستان روانسر گفت: شهر شاهو ظرفیت و پتانسیل های فراوانی به ویژه در بخش گردشگری دارد و مستعد توسعه است.

سعدی مصطفی زاده در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر شاهو افزود: توسعه این شهرنیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به ظرفیت های موجود ضرورت دارد در سال جهش تولید سرمایه گذاری جدید ایجاد شود.

وی ادامه داد: شهرداری و شورا نقش اثر گذاری در سرمایه گذاری و تحقق شعار سال دارند.

فرماندار روانسر اضافه کرد: نبود درآمد پایدار در شهرداری شاهو یک معضل اساسی است و شهرداری باید به دنبال خلاقیت و درآمدزایی باشند.

مصطفی زاده نبود زیرساخت ها و عدم جذب سرمایه گذار را از دیگر مشکلات شهرداری عنوان کرد و گفت:  جذب سرمایه گذاری خصوصی می تواند توسعه شهر را تسهیل کند و از سرمایه گذاران استقبال کنبم.

وی اظهار کرد: شهرداران  و شورای شهر بازیگران توسعه شهر هستند که با همدلی ، همفکری و هم افزایی باید شتاب دهنده توسعه شهر باشند.

فرماندار روانسر افزود: رسیدن به توسعه شهری نیازمند اعتماد سازی بین مردم است و اولویت اصلی باید بهره گیری از افکار مردم باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز گفت: با توجه به ظرفیت هایی که در شهر شاهو وجود دارد شهرداری باید به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشد.

سعید سلیم ساسانی افزود: یکی از ضرورت های شهرداری شاهو ایجاد جایگاه C.N.G است که حمایت خواهیم کرد تا با اعطای تسهیلات ،شهرداری این جایگاه را ایجاد کند و یک منبع درآمد برای شهرداری شاهو باشد.

وی ادامه داد: مشارکت پذیری یکی از اولویت هایی است که شهرداری باید به دنبال آن باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تصریح کرد: شهرداری و شورا باید ساختار منسجمی داشته باشند تا بتوان به اهداف تعیین شده رسید.

ساسانی افزود: شورایشهر باید برنامه توسعه شهر را تدوین کند و شهرداری بر اسا آن حرکت کند و از هر فرصتی برای توسعه شهر بهره ببرد.

شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر در سال ۱۳۸۷ و پس از تجمیع روستاهای قشلاق و منصورآقایی به عنوان شهر شناخته شد و شهرداری این شهر نیز در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.

 اوقات شرعی
آب و هوا