فرماندار روانسر: دهیاران برای تقویت فعالیت های اقتصادی تلاش کنند


نشست فرماندار با دهیاران شهرستان روانسر برگزار شد

 

فرماندار شهرستان روانسر گفت: دهیاران بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های روستای خود در راستای تقویت فعالیت های اقتصادی تلاش کنند.

سعدی مصطفی زاده در نشست با دهیاران شهرستان روانسر افزود:  نقش مهم و کلیدی توسعه ، عمران و آبادانی روستاها به عهده دهیاران است.

وی تصریح کرد: دهیاران مدیر توسعه روستا هستند و مقوله اشتغال و عمران باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

فرماندار روانسر با بیان اینکه امروزه برنامه ریزی و مدیریت در مناطق روستایی بر عهده دهیاری ها می باشد، ادامه داد: فرهنگ مشارکت پذیری در میان روستاییان تقویت شود تا زمینه توسعه و عمران هر چه بیشتر روستاها فراهم شود.

مصطفی زاده با اشاره به گرم شدن هوا و خشک شدن مراتع و پوشش گیاهی منطقه اضافه کرد: دولت به تنهایی نمی تواند از منابع طبیعی و محیط زیست حفاظت کند و باید همه ضمن احساس مسئولیت، در کنار هم با همفکری و همگرایی یکدیگر را در احیای منابع طبیعی و حفظ محیط زیست کمک کنیماوقات شرعی
آب و هوا