فرماندار روانسر: مراکز رشد و پارک های علم و فناوری پیش زمینه ایجاد توسعه هستند


مجموعه جهاد دانشگاهی استان با فرماندار روانسر دیدار کردند

فرماندار شهرستان روانسر در نشست با مجموعه جهاد دانشگاهی استان گفت: مراکز رشد و پارک های علم و فناوری پیش زمینه ایجاد توسعه هستند و توجه به آنها سرمایه گذاری برای آینده است.

سعدی مصطفی زاده افزود: هنر مدیران این است که از این ظرفیت برای توسعه استفاده کنند.

وی ادامه داد: دغدغه همه مدیران اشتغال است و نقش آفرینی مجموعه جهاد دانشگاهی در این زمینه غیرقابل انکار است.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمانشاه نیز گفت: پارک علم و فناوری استان تاکنون از 500 ایده و هسته حمایت کرده که در حال حاضر 300 هسته آن فعال است.

معصومه خان احمدی افزود: از مجموع هسته های فعال استان ، 140 مورد آنها به شرکت تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: این  پارک نگاه ویژه ای به توسعه در بخش های نوآوری ، پژوهش و فناوری دارد.

سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه ادامه داد: یکی از اصلی ترین محدودیت های مراکز رشد استان ، نبود ردیف بودجه و اعتبارات است.

خان احمدی اضافه کرد: احصا پتانسیل های مناطق مختلف استان و تعریف برنامه های مراکز رشد در اولویت پارک علم و فناوری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت مرکز رشد در شهرستان های استان فعال است افزود: سیاست گذاری پارک علم و فناوری به ویژه در راه اندازی مراکز رشد شهرستانی ، اثر گذاری منطقه ای است.

 اوقات شرعی
آب و هوا