کارگروه شورای سلامت شهرستان روانسر تشکیل جلسه داد


کارگروه شورای سلامت شهرستان روانسر به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.

 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان روانسر در این جلسه گفت: سلامت مردم از مهم‌ترین مقوله‌های موردتوجه شورای سلامت شهرستان است.

پژمان امجدیان افزود: هر جامعه‌ای که در عرصه سلامت گام‌های بلند برداشته باشد توانسته به بسیاری از اهداف و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دست یابد.

وی تاکید کرد: همه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان تلاش کنیم.

 اوقات شرعی
آب و هوا