کمیته امور اجتماعی ،فرهنگی و تبلیغات رویداد گردشگری کرمانشاه 2020 در شهرستان روانسر برگزار شد


کمیته امور اجتماعی ،فرهنگی و تبلیغات رویداد گردشگری کرمانشاه 2020 با هدف تدوین برنامه های فرهنگی واجتماعی مختص این رویداد در شهر روانسر و روستاهای هدف این شهرستان برگزار شد

 

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان روانسر با بیان اینکه اهمیت فراوان گردشگری موجب شده است که عنوان صنعت به آن اطلاق شود ادامه داد: گردشگری در ایجاد اشتغال ، افزایش تولید و صادرات صنایع دستی ئ ثبات جمعیت روستاها نقش اساسی دارد

پژمان امجدیان افزود: مورد توجه قرار گرفتن جایگاه گردشگری به‌عنوان صادرات نامرئی می‌تواند در دوران تحریم‌ها و شرایط بسته اقتصادی در ارزآوری به کشور کمک فراوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: در توسعه گردشگری باید ضمن حفظ محیط زیست ، آسیب های اجتماعی و فرهنگی نباید نادیده گرفته شود.

معاون فرماندار روانسر اظهار کرد: گسترش سمن های حوزه گردشگریو مشارکت مردم ، توسعه زیرساخت ها ، تولید محتوای مناسب و اثرگذار و تبلیغات کارآمد از جمله راه هایی است که می تواند منجر به رونق هر چه بیشتر گردشگری شود.اوقات شرعی
آب و هوا