۶۶ درصد تعهد اشتغال روانسر محقق شد


نشست شورای اشتغال روانسر ّبرگزار شد

 

فرماندار روانسر گفت: ۶۶ درصد تعهد اشتغال دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی این شهرستان ازابتدای سالجاری تاکنون محقق شده‌است.

سعدی مصطفی زاده در نشست شورای اشتغال روانسر افزود: میزان تعهد دستگاه های اجرایی شهرستان برای ایجاد اشتغال یک هزار و ۸۷۱ نفر است که تاکنون زمنیه اشتغال یک هزار و ۲۳۶ نفر فراهم شده است.

وی ادامه داد: ۱۳۰ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال سهم شهرستان روانسر از تسهیلات روستایی و عشایری است.

فرماندار روانسر ادامه داد: در راستای پرداخت این تسهیلات ۱۹۰ طرح پیش پذیرش شده و صاحبان ۱۱۱ طرح به مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال با بانک های عامل انعقاد قرارداد را انجام داده اند.

مصطفی زاده اظهار کرد: تاکنون تسهیلات ۱۰۵ طرح به مبلغ ۱۲۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون ریال پرداخت و ۱۸۹ فرصت شغلی جدید فراهم شده است.

وی با بیان اینکه روانسر ۱۰۵ درصد سهمیه مصوب را پرداخت کرده افزود: این شهرستان در زمینه پرداخت تسهیلات عشایری و روستایی در رتبه چهارم استان قرار دارد.

فرماندار روانسر عملکرد بسیاری از دستگاههای شهرستان را در زمینه اشتغال مطلوب ارزیابی کرد و گفت: زمینه برای فعالیت بیشتر فراهم است و باید باجدیت بیشتری اقدام کرد.

مصطفی زاده اضافه کرد: بی تفاوتی برخی از مدیران در مقوله اشتغال پذیرفتنی نیست و دبیرخانه شورای اشتغال مصوبات را با جدیت پیگیری و وضعیت طرح های بلاتکلیف را مشخص کند.

 اوقات شرعی
آب و هوا