16طرح عمرانی در روستاهای روانسر انجام شد


بخشدار مرکزی روانسر گفت: در سالجاری 17 طرح عمرانی در سطح روستاهای این بخش انجام شده است.

 

علی احمد احمدی افزود: برای اجرای این طرح ها سه میلیارد و 754 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری ها هزینه شده است.

وی اضافه کرد: این طرح ها شامل جدولگذاری معابر ، شن ریزی و آسفالت ، احداث بوستان و احداث پل دسترسی است.

بخشدار مرکزی روانسر ادامه داد: 7 طرح عمرانی نیز با اعتبار یک میلیارد و 650 میلیون ریال در حال اجرا است.

احمدی اظهار کرد: این طرح ها در روستاهای زیرجوبی ، زرین چقا ، دولت آباد ،تپه رش،قلانجه ، شانرش و قلعه خدامروت خان در حال انجام است.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز از محل اعتبارات دهیاری ها در مجموع 60 پروژه روستایی با اعتبار 14 میلیارد و 180 میلیون ریال اجرای شده است.

بخشدار مرکزی روانسر اضافه کرد: از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری 7 میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای 11 پروژه در روستاهای بخش مرکزی هزینه می شود.

احمدی گفت: دهیاران بازوان اجرایی شوراها و دولت هستند که عمران و آبادانی روستاها مرهون تلاش های این تلاشگران است.

بخش مرکزی روانسر دارای ۱۲۵ روستا و بیش از ۱۷ هزار و ۳۰0 نفر جمعیت دارد.

 اوقات شرعی
آب و هوا