425 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در روانسر پرداخت شد


فرماندار شهرستان روانسر گفت: از محل منابع زلزله ۴۲۵ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال تسهیلات اشتغال زایی در این شهرستان پرداخت شده است .

 

فرماندار شهرستان روانسر گفت: از محل منابع زلزله ۴۲۵ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال تسهیلات اشتغال زایی در این شهرستان پرداخت شده است .

سعدی مصطفی زاده افزود این اعتبار برای اجرایی شدن ۸۷ طرح اشتغالزا در شهرستان روانسر پرداخت شده است .

وی ادامه داد: با پرداخت این تسهیلات ۱۹۱ فرصت شغلی جدید در روانسر فراهم شده است .

فرماندار روانسر اضافه کرد: در مجموع ۲۲۵ طرح با پیش بینی اشتغال ۶۴۸ نفر در این شهرستان پیش پذیرش شده که صاحبان ۸۷ طرح با بانک‌های عامل انعقاد قرارداد انجام داده اند .

مصطفی زاده اضافه کرد: تمام طرح‌هایی که با بانک ها انعقاد قرارداد انجام داده‌اند تسهیلات خود را به میزان ۴۲۵ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال دریافت کرده اند .اوقات شرعی
آب و هوا