اطلاعیه ها
رنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، یکشنبه این هفته با حضور فرماندار شهرستان روانسر در مرکز سامد برگزار خواهد شد.

هیات بازرسی انتخابات استان کرمانشاه به منظور اخذ گزارش های مردمی شماره پیامک یاعلام کرد

اهم مشاغل مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات که در شهرستان روانسر دارای قابلیت اجرایی است
اوقات شرعی
آب و هوا