شماره پیامکی هیات بازرسی انتخابات به منظور اخذ گزارش های مردمی


هیات بازرسی انتخابات استان کرمانشاه به منظور اخذ گزارش های مردمی شماره پیامک یاعلام کرد

هیات بازرسی ستاد انتخابات استان ، در راستای اجرای بند 3 شرح وظایف هیات بازرسی به منظور اخذ گزار شهای مردمی در زمینه انتخایات سامانه پیامکی به شماره 50002974 را راه اندازی کرده و همشهریان عزیز می توانند مراتب را به این شماره پیامک کنند.اوقات شرعی
آب و هوا