سرپرست فرمانداری روانسر

سعدی مصطفی زاده

رزومه کاری:

*کارشناس سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان پاوه 

 

*بخشدار بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه 

 

تلفن ثابت:

8346527222

فکس:

8346523999آب و هوای روانسر