راهنمای مراجعه به فرمانداری و بخشداری مرکزی روانسر

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع در میز خدمت
نام دستگاه: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات تاريخ: شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه...

دستورالعمل استقرار میز خدمت

راهنمای خدمات قابل ارائه در فرمانداری
خدمات قابل ارائه در میز خدمت فرمانداری روانسر عناوین واحدها عناوین زیرخدمت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی *رسیدگی...

اوقات شرعی
آب و هوا