نسخه آزمایشیاولین جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور حیدری فرماندار شهرستان صحنه برگزار شد.

♦️اولین جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور حیدری فرماندار شهرستان صحنه برگزار شد.

 

☑️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان صحنه؛ حیدری با بیان اینکه از جمله اقدامات خوب و موثر نظام جمهوری اسلامی ایران ، ایجاد زمینه مشارکت زنان در جامعه بخصوص در مسایل فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، اقتصادی و... بوده است گفت : باید با برنامه ریزی مدون زمینه بهره برداری بانوان از امکانات آموزشی ،هنری،تفریحی و ... را جهت ارتقاء سطح آگاهی و اعتلای فرهنگی آنان بوجود آوریم.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا