نسخه آزمایشیبازدیدمیدانی فرماندار

🌐بازدید میدانی #حیدری_فرماندار_شهرستان_صحنه از وضعیت پیشرفت فیزیکی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی #جامیشان و #نازلیان در بخش دینور

 

 

از اهداف این پروژه : تامین ، انتقال و توزیع آب تنظیمی سد مخزنی جامیشان در اراضی دشت میانراهان به منظور حفظ و تقویت آبخوان موجود و همچنین توسعه و بهبود کشاورزی در سطح حدود 2800 هکتار اراضی و افزایش محصولات کشاورزی می باشد. - - - - - - - - - - - فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا