نسخه آزمایشیجلسه انجمن کتابخانه های شهرستان به ریاست فرماندار و باحضور مدیرکل کتابخانه های استان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

💢اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان صحنه وشهر میانراهان به ریاست علیرضا حیدری فرماندار شهرستان و با حضور خانم خوانسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و دیگر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

🔹علیرضا حیدری فرماندار شهرستان صحنه در این جلسه اظهار داشت: یکی از کارهای فرهنگی مؤثر در جامعه، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است ولی متأسفانه این فرهنگ در جامعه بسیار کمرنگ شده است و باید علت دوری مردم از کتاب بررسی و راهکارهایی اساسی برای رفع آن اندیشیده شود.

 

🔹وی بر نقش مهم نظام آموزشی در ترویج کتابخوانی اشاره کرد و افزود: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از سنین پایین در کودکان نهادینه شود؛ از خانواده شروع و در مدرسه تکمیل شود؛ مدارس باید به سمت و سویی بروند که دانش آموزان را برای مطالعه کتاب های غیر درسی ترغیب کنند.

 

🔹در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاههای و برنامه های پیشنهادی سایر اعضای انجمن در خصوص مسائل مطرح شده، مصوبات لازم به تصویب و امضای حاضرین در جلسه رسید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا