جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست علیرضا حیدری سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه برگزار شد.

 

🏢جلسه شورای مسکن شهرستان صحنه که با حضور حیدری فرماندار صحنه ، عاطفی مدیر کل بنیاد مسکن و پرنو مدیر مجتمع های اقتصادی کمیته امداد برگزار شد ، دراین جلسه تصمیاتی درخصوص تعیین تکلیف و رفع مشکل و موانع تعاونی های مسکن طلاب ،مسکن ۱۶۹ واحدی متخصصین ،مسکن ۱۰۰ واحدی بنیاد مسکن واقع در شهرک وحیدیه اتخاذ گردید.

 

وی در خصوص مقاوم سازی مسکن روستائیان تصریح کرد: به متقاضیان بازسازی بافت های فرسوده مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا