نسخه آزمایشیمیز خدمت فرمانداری صحنه

 

 

عناوین واحاده

عناوین زیرخدمت           

واحد مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها و شکایات ارباب رجوع به دستگاه اجرایی شهرستان

واحد امور بانوان و خانواده

بررسی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر

هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان شهرستان

  واحد امور سیاسی و انتخاباتی

صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری

صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز ادارات فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح شهرستان

پیگیری درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری   در شهرستان

 

واحد امور اجتماعی و فرهنگی 

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

رسیدگی به مسائل ومشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط

واحد امور امنیتی و نظامی 

پیگیری پرداختگی خسارات ناشی از حوادث امنیتی 

 

 واحد امور عمرانی 

 

پیگیری صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر 

پیگیری صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروها 

پیگیری شکایات مناقصات

پیگیری مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها

واحد مدیریت بحران

ضبط گزارش ضعف و زیان ناشی از وقوع حوادث غیر معادل

پیگیری پرداخت سود سود خسارات ناشی از وقایع غیر منتظره و بحران 

واحد امور شهری و شوراها

پیگیری و رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها 

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها

واحد روستای و شوراها

راهبری و حمایت از شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

امور اقتصادی و برنامه ریزی

 

 

 

 

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی شهرستان با همکاری دستگاه های زیربط

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال

معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان

رفع موانع استخدام با هماهنگی دستگا های دولتی و بخش خصوصی

پیگیری امور یارانه ها

 

 

اداری و مالی

پیگیری درخواست تحصیلات دانشگاهی برای جذب و پذیرش امریا در فرمانداری و حراست

پیگیری گواهینامه های خدمت، اشتغال به خدمت و امور مربوط به خدمت سربازان وظیفه کارکنان در اداره و حراست 

پیگیری حقوق بازنشستگان

پیگیری پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرزندان آنها 

احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایطفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا