نسخه آزمایشی

شنبه 22 فروردين 1394

وظایف فرماندار و عوامل فرمانداری

مقدمه

وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377  شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این که برابر ماده 24 مصوبه فوق «کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورای شهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات و مسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلف فرمانداری تبیین می گردد :

فرماندار

فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان  نماینده عالی دولت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.

اهم مسئولیت فرمانداران در ارتباط با شهرستان به شرح ذیل است

 1. برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان و تشکیل جلسات شورای تأمین به ریاست فرماندار و تامین امنیت شهرستان  از طریق نیروهای انتظامی
 2. نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.
 3. هماهنگ ساختن ارگان‌های اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.
 4. فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.
 5. جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات غیرمترقبه و کمک به آسیب دیدگان.
 6. مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.
 7. نظارت برانجام وظایف مربوط به امور شهرداری‌ها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.
 8. نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.
 9. مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 10. نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).
 11. نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.
 12. مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 13. تشکیل کارگروهها و شوراهای مختلف با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط در شهرستان و به ریاست فرماندار جهت هماهنگی و نظارت و اتخاذ تصمیمات لازم که اهم این شوراها و کارگروهها در شهرستان اهواز عبارتند از :
 14. شورای اداری شهرستان
 15. کمیته برنامه ریزی شهرستان
 16. شورای سلامت و امنیت غذایی
 17. شورای آموزش و پرورش
 18. شورای راهبردی سواد آموزی
 19. شورای کشاورزی
 20. شورای مسکن
 21. ستاد توانمند سازی مناطق حاشیه نشین
 22. ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی
 23. ستاد انتخابات
 24. ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه

 

معاونت

معاون فرماندار علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .

الف ) نظارت و بازرسی :

 1. تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
 2. نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
 3. اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
 4. تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
 5. ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه
 6. پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها
 7. دبیر جلسه شورای اداری
 8. پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری

ب ) امور اجتماعی :

 1. جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان
 2. پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم
 3. برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار
 4. تشکیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها

ج ) امور اقتصادی :

1-     ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

2-     بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی

3-     تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان

د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :

1-     اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی

2-     تشکیل جلسات مربوطه در این راستا

3-     پیگیری ایجاد مراکز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار

4-     پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...

5-     پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق

 

بخشداران

شهرستان اهواز با داشتن محدوده وسیع جغرافیایی به دو بخش مرکزی و حمیدیه تقسیم شده است . محل استقرار بخشداری مرکزی در فرمانداری اهواز و بخشداری حمیدیه در محل شهر حمیدیه مستقر است و مسئولیت اداره هر بخشداری با بخشدار مربوطه است که از سوی فرماندار شهرستان تعیین می گردد.

1-     اجرای سیاست عمومی دولت و حفظ نظم و استقرار امنیت.

2-     نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگ ساختن فعالیت‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی.

3-     فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی.

4-     اقدام در رفع حوائج ضروری اهالی و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگیری از پیش‌آمدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب‌دیدگان.

5-     نظارت در امور جمعیت‌ها و احزاب و جلوگیری از فعالیت‌های مضر و خلاف قانون.

6-     برگزاری و نظارت بر انجام  انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی روستاها طبق قوانین و مقررات .

7-     نظارت عالیه بر کار ادارات در سطح بخش.

8-     نظارت بر امورات دهیارها.

9-     صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر آن‌ها.

10-  برگزاری همایش‌های شوراهای اسلامی و آموزش شوراها و دهیاران.

11-  سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی

12-  تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی

13-  بررسی نیازها و مشکلات روستائیان

14-  انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

15-  ارسال گزارش وضعیت امور بخش و انعکاس مشکلات و نیازها به فرمانداری

 

روابط عمومی

1-     جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری

2-     بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری

3-     ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین

4-     ارتباط مستقیم با روابط عمومی ادارات شهرستان

5-     تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات شرکتها و دستگاههای اجرایی شهرستان و رسیدگی به معضلات و مسائل و راهکارهای ارتقاء سطح روابط عمومیهای شهرستان

6-     همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

7-     ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه و عکس

8-     انجام امور سمعی و بصری فرمانداری

9-     ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

10-  تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق

11-  تشکیل جلسات هماهنگی مناسبتهای ملی و مذهبی با حضور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان و دستگاههای ذیربط

12-  تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف

13-  دبیر جلسات شورای اداری شهرستان ، مناسبتهای ملی و مذهبی  از قبیل دهه فجر ، روز قدس ، هفته دولت ، بزرگداشت شهدای هفتم تیر ماه ، سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ، 13 آبان ...

14-  پوشش خبری و تصویری جلساتی که در فرمانداری و ادارات شهرستان با حضور فرماندار و معاونین فرمانداری تشکیل می گردد.

15-  تهیه پیامهای تبریک و تسلیت، تهیه و نصب پلاکاردها به مناسبت های مختلف.

16-  تهیه و توزیع نشریات و مطبوعات جهت مدیران و واحدها

17-  جمع بندی و تهیه فعالیتهای سازمان در مقاطع مختلف جهت تهیه گزارش و درج در نشریات و بولتن های خبری

18-  مدیریت و هماهنگی در برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها و مراسم گرامیداشت مختلف و مناسبتهای ویژه و استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی در آنها

19-  برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های کارگزاران دولت به رسانه ها و جامعه .

20-  نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ودانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .

21-  برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی فرماندار

22-  انتخاب مشاوران از صاحبنظران ،کارشناسان و متخصصان به انگیزه تقویت ارتباطات ، ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت و بهره گیری از دانش تخصصی در روابط عمومی و اعتلای جایگاه روابط عمومی در افکار عمومی .

23-  تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .

24-  بررسی پیگری و پاسخگویی مسائل مطروحه در مطبوعات و صدا و سیما و موارد مطرح شده از سوی مردم و ارائه گزارش به مافوق

25-  انعکاس مشکلات موجود درون سازمانی و برون سازمانی به فرماندار

 

حراست

 1. پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
 2. برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری
 3. انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
 4. هماهنگی با حراست استانداری
 5. همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان
 6. جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
 7. بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
 8. اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
 9. تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
 10. انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
 11. سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق
 12. شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
 13. تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها

 

 

 

مسئول دفتر فرماندار

1-  هماهنگی و پیگیری اهم مسائل طبق دستور فرماندار تا حصول نتیجه.

2-  تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی فرماندار  

3-  پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران

4-  راهنمایی ارباب رجوع

5-  تنظیم وقت و رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

6-  پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

7-  دسته بندی نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونین

8-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

 

امور  اجتماعی و شهری و روستایی

1-     مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها

2-     همکاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها

3-     بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودکفای آن ها

4-     بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط

5-     تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات

6-     بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها

7-     نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و شرکت حمل و نقل

8-     انجام امور مربوط به بخش کشاورزی ، صنایع ، ترافیک ، اصناف ، کمیسیون نظارت ، تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار

9-     پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سرکشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان

10-  ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان

11-  انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین

12-  جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشکلات موجود در این زمینه

13-  انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع

14-  پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشکیل کمیته اشتغال و نظارت بر طرح های تولیدی و خدماتی شهرستان و پیگیری و جمع بندی اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباری

15-  پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان

16-  جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا

17-  آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد

18-  تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت

19-  تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی

20-  رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط

21-  جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولین ذی ربط

22-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

دفتر فناوری اطلاعات

 

۱-   مطالعه و بررسی در زمینه فن‌آوری سخت افزاری، نرم‌افزاری و نوآوری‌ها و طرحهای جدید به منظور ارتقای سطح کارایی واحدهای استانداری.
۲-    برنامه‌ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسائل نرم‌افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
۳-    اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
۴-    پیاده سازی و نصب و راه‌اندازی سیستمهای کاربردی محدود و نیمه‌گسترده.
۵-    تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعلمهای اجرایی به منظور بهره‌برداری کاربردی از نرم‌افزارها و تجهیزات رایانه‌ای.
۶-    توسعه فراگیر و همه جانبه سیستمهای کاربردی فناوری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه.
۷-    برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی در استان و شهرستانهای تابعه.
۸-    پیش بینی و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی لازم در خصوص فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء و افزایش مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره‌وری بهینه در این زمینه با همکاری مرکز آموزش.
۹-    ارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت فناوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات در استان و شهرستانهای تابعه.
۱۰-    تهیه، ساماندهی و بروز رسانی سیستمهای اتوماسیون اداری، انتخابات، اطلاع رسانی

 

هماهنگی امور اقتصادی

 

 1. برنامه ریزی وهماهنگی امور اقتصادی –برنامه ریزی در حوزه فرماندار
 2. جهت برگزاری جلسات و انجام بازدید ها-هماهنگی جهت برگزاری جلسات و نشست فرماندار با واحدها تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران و….
 3. پیگیری امور مربوط به کمیته برنامه ریزی
 4. یارانه-دبیر کمسیون ماده ۹ مربوط به تغیر سرپرست یارانه خانوارها بد سرپرست.
 5. پاسخگویی به کلیه مراجعین مربوط به یارانه های نقدی
 6. روابط عمومی-مدیریت سایت خبری فرمانداری-تهیه وتنظیم خبر-مدیریت سامانه پیام کوتاه فرمانداری-
 7. مدیریت در برگزاری جلسات شورای اداری و….

 

 

دفتر سیاسی ، انتظامی و انتخابات

 

 1. انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
 2. بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود
 3. طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری
 4. رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
 5. بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
 6. رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
 7. مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
 8. پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
 9. مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
 10. پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
 11. جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
 12. تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره
 13. کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
 14. تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
 15. تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
 16. ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
 17. تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
 18. پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی
 19. جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...
 20. انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

 

امور اداری و  مالی

 

 1. نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم .
 2. تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
 3. همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
 4. تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
 5. اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
 6. رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
 7. تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و اقدام در وصول اعتبارات تخصیصی براساس قوانین و مقررات مربوطه
 8. انجام امور دریافت ها پرداخت های مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده .
 9. تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر فرمانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط .
 10. اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس در خواست های صادر شده .
 11. رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
 12. خرید ، توزیع و تعمیر لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه .
 13. تهیه و تنظیم و نگهداری حساب انبار و اسناد خرید .
 14. مراقبت در حفظ اموال اداره و ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود
 15. مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان 7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
 16. رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
 17. انجام امور مربوط به انتقالات
 18. پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
 19. پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
 20. بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
 21. ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
 22. تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
 23. تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
 24. پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
 25. معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
 26. تهیه و تنظیم گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
 27. انجام کلیه ی امور پرسنلی و اداری کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده .
 28. تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان
 29. اقدام در جهت اجرای مقررات انضباطی کارکنان و نظارت بر حضور وغیاب کارکنان
 30. تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حدود قوانین و مقررات مربوط.
 31. ایجاد تسهیلات لازم به منظور تأمین رفاه کارکنان فرمانداری و واحدهای تابعه.

 

دایره عمران

 

 1. تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
 2. بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
 3. هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری
 4. مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
 5. تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
 6. همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
 7. کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
 8. گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
 9. بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
 10. نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
 11. نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
 12. ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده
 13. تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
 14. پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
 15. پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
 16. بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
 17. تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
 18. بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
 19. انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 1. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
 2. اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
 3. احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه
 4. همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
 5. بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری
 6. پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
 7. نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 8. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
 9. انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد
 10. دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط
 11. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه
 12. بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 13. بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
 14. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 15. جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
 16. پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
 17. پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

 

دبیرخانه

 

 1. دریافت ، ثبت ، اندیکس عادی فرمانداری اعم از وارده یا صادره .
 2. توزیع نامه ها و مرسوله های وارده مربوط به واحدهای مختلف
 3. ارسال و تحویل کلیه مکاتبات صادره فرمانداری
 4. تایپ نامه های اداری ، صورتجلسات ، فرمها و ...
 5. تکثیر اوراق و نامه اداری فرمانداری .
 6. بایگانی و نگهداری کلیه ی مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی فرمانداری .

 

مشاوران جوان

 

1-     شناسایی و تربیت مدیران جوان ، متهعد و کارآمد .

2-     تقویت مدیران فعلی با ارائه نظام مند نظریات مشاوران جوان به ایشان .

3-     عینیت بخشی و ارائه راهکار لازم برای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت مربوطه.

4-     بسترسازی لازم جهت عملیاتی کردن چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه.

5-     ایجاد و تقویت روحیه نشاط ، شادابی و پویایی در بدنه دولت و دستگاه مربوطه.

6-     تعامل مستمر با سازمانها و تشکلهای جوانان در سطح استان .

7-     شناسایی و جذب جوانان شایسته و متهعد در راستای ارتقاء بینش علمی – مدیریتی ایشان.

8-     مشاوره تخصصی به مدیر مربوطه از طریق کارگروه تخصصی گروه مشاوران جوان در هر دستگاه.

9-     بسترسازی برای بهره گیری از توان ، استعداد و خلاقیت جوانان در تصمیم گیری و تصمیم سازی .

10-  علمی شدن مدیریت کشور و بهره گیری از دانشهای روز و تخصص گرایی.

 

 

دفتر امور بانوان

 1. بررسی و مطالعه در زمینه‌های گوناگون مسائل و مشکلات و نارسائیهای جامعه زنان در شهر، بخش و روستا بر اساس الویت‌ها و ضرورت‌ها.
 2. بررسی راه‌کارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان بر اساس نیازهای جامعه شهری و روستایی
 3. ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور بررسیبررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در در سطح شهر، روستا و بخش
 4. بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع،محرومیت‌ها و تبعیض در مورد زنان
 5. بررسی زمینه‌های استفاده از رسانه‌های گروهی در جهت آموزش و ارتقا< سطح فرهنگ جامعه
 6. شناسایی چهره‌های موفق بانوان
 7. انجام اقدامات کاربردی مؤثر در جهت جلب زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی
 8. تهیه گزارش از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط به زنان در سطح شهرستان و ارائه به مراجع ذیربط.

 

خدمات

 

 1. رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
 2. نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
 3. تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تأسیسات و برنامه کار خدمتگزاران


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی