نسخه آزمایشی

امروز صورت گرفت:

بازدید معاون عمرانی وزیر کشور و نماینده وزیر کشور در امور شهرداریها از شهرک های الحاقی به شهرسرپلذهاب


دکتر مجید عبدالهی مدیر کل حوزه ریاست معاون عمرانی وزیر کشور و نماینده وزیر کشور در امور شهرداریها در معیت جمالی نیا فرماندارسرپلذهاب از شهرک های الحاقی شهرستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپلذهاب؛ مجید عبداللهی ریاست معاون عمرانی وزیر کشور و نماینده وزیر کشور در امور شهرداریها در حاشیه این بازدید میدانی گفت: یکی از سیاست های کلیدی که در حال حاضر در وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی دنبال میشود بحث تقویت شهرهای کوچک و شهرهای مرزی و میانی است که این موضوع در دستور کار معاونت عمرانی و سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور قراردارد.وی افزود: برای پیشبرد این اهداف که پروژه های ۱۴۰۰ نام دارد از محل اعتبار مجموعه وزارت کشور در نظر گرفته شده است که امید است در مجموع یک هزار و ۳۰۰ شهرداری های سطح کشور حدود یک هزار و ۱۵۰ شهرداری مشمول این پروژه ها خواهند شد و یک پروژه عملیاتی و اجرا خواهد شد.وی ادامه داد:بخشی از نیازمندی ها و اولویت های که مورد نیاز شهروندان است با نظر فرمانداران،شهرداران شناسایی و سنجش خواهد شد و یک کار مشارکتی با شهرداری های محل و وزارت کشور این پروره ها در آستانه ورود به دهه ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.فرماندار سرپل ذهاب نیز در ادامه با ما گفت: در زمان زلزله آسیب های متعددی به زیرساخت ها وارد شده که بالغ بر بازسازی خوبی که در شهرستان انجام شده است می طلبید بازدید میدانی در حوزه عمرانی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انجام گیرد.

وی گفت: موضوعات به سازی معابر اماکن تفریحی فضاهای سبز شهرستان ، آسفالت خیابان های فرعی و اصلی ، زیرساخت دفع فاضلاب محلات احمدآباد، زعفران، کوئیک و پاونار به سمع و نظر معاونت عمرانی وزیر کشور رسانده شد .

فرماندار شهرستان تاکید کرد: زیرساخت های دفع فاضلاب شهرک های الحاقی شهرستان که به تازگی به حوزه شهری الحاق شدند مورد رسیدگی قرار گرفت که اعتبارات لازم با نگاه ویژه حوزه عمرانی وزارت کشور تخصیص داده شود تا بتوانیم خدمات ارزنده ای به مردم ارائ بدهیم.اوقات شرعی
آب و هوا