نسخه آزمایشی

فرماندار سرپل ذهاب

نورالدین فرزادی پور

رزومه کاری:  فرمانداری شهرستان صحنه ، بخشدار ماهیدشت ، بخشدار بیستون  ، شهردار صحنه

تلفن ثابت: 08342221515

فکس: 08342221515