نسخه آزمایشی
بانک اطلاعات شهرستان
افتتاح و کلنگ زنی 43 طرح عمرانی با اعتبار 256 میلیارد ریال در هفته دولت اعتبار به میلیون ریال عنوان طرح ردیف 109200 افتتاح...

در دولت یازدهم بالغ بر 2 هزار و 306 میلیارد ریال در حوزه های مختلف عمرانی، کشاورزی، اجتماعی و ... در این سنقرو کلیایی هزینه شده است .

امور تولیدی : 1)  بخش کشاورزی       توانمنــــدی  این شهرستــــان  عمدتا“  در بخش کشاورزی  و زیربخش  های آن  است  . مقدار  135000 هکتـــار  اراضی  زراعـــی...
اوقات شرعی
آب و هوا