نسخه آزمایشی
راهنمای گردشگری
1) وجه تسمیه سنقر در رابطه با وجه تسمیهسنقر دو نوع  روایت  وجود دارد : -    سنقر  به معنی سنقار  است .  سنقار  نوع مرغ  شکاری  از جنس  چرغ است ، چرغ...
اوقات شرعی
آب و هوا