+ 0 -
ADA

فرمانداری شهرستان جوانرود

خدمات قابل ارائه در میز خدمت فرمانداری

خدمات قابل ارائه در میز خدمت فرمانداری

عناوین واحدها

عناوین زیرخدمت           

واحد مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی شهرستان

واحد امور بانوان و خانواده

رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر

هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان شهرستان

 

 

واحد امور سیاسی و انتخابات

صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری

صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی در سطح شهرستان

پیگیری  درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در شهرستان

 

واحد  امور اجتماعی و فرهنگی

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط

واحد  امور امنیتی و نظامی

پیگیری پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی

 

 

واحد  امور عمرانی

 

پیگیری صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

پیگیری صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروها

پیگیری شکایات مناقصات

پیگیری مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها

واحد مدیریت بحران

ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه

پیگیری پرداخت خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحران ها

واحد امور شهری و شوراها

پیگیری و رفع مسائل و مشکلات شوراها و شهرداری ها

رسیدگی به تخلفات شهرداری ها

واحد امور روستایی و شوراها

راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

امور اقتصادی و برنامه ریزی

 

 

 

 

رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی شهرستان با همکاری دستگاه های زیربط

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال

معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان

رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگا های دولتی و بخش خصوصی

پیگیری امور یارانه ها

 

 

امور اداری و مالی

پیگیری درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیر امریه در فرمانداری و بخشداری ها

پیگیری صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امورات مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در فرمانداری و بخشداری ها

پیگیری حقوق ورثه بازنشستگان

پیگیری پرداخت کمک هزینه ازدواج به بازنشستگان و فرزندان آنها

احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی و عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط

 

 اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود