۳۰ مرداد ۱۳۹۷

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی ، یوسفی فرماندارجوانرود و حجت الاسلام عسکری مدیرکل بنیادشهید وامورایثارگران استان کرمانشاه با خانواده های آزادگان سرافزا شهرستان جوانرود دیدارواز آنان تکریم وتجلیل کردند. فرماندارجوانرود دراین دی ...

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود با دستورکارگزارش مطالعات آمایش استان در فرمانداری این شهرستان برگزارشد
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

بازدید جناب آقای یوسفی فرماندار محترم شهرستان جوانرود از ادارات سطح شهر وبررسی اجرای طرح میزخدمت و تکریم ارباب رجوع /   ...

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
شورای فرهنگ عمومی شهرستان جوانرود با موضوع مشکلات ترافیک و سدمعبردرفرمانداری این شهرستان برگزارشد.