۰۲ تیر ۱۳۹۷
سفر مهندس بازوند- استاندار كرمانشاه به شهرستان هرسين
كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان كرمانشاه با حضور استاندار در محل سالن جلسات فرمانداري هرسين برگزار گرديد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ششمين جلسه كميته اشتغال و سرمايه گذاري و كميته رفع موانع توليد و اشتغال شهرستان هرسين به رياست فرماندار و با حضور اعضاي كميته اشتغال و بانك هاي عامل در محل فرمانداري برگزار گرديد.
فرماندار هرسين : توسعه و رونق روستايي از مهمترين اهداف دولت تدبير و اميد است.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
در اين جلسه به بررسي آسيب هاي اجتماعي با هدف برگزاري برنامه هاي عملي و مؤثر در جهت كاهش اين آسيب ها پرداخته شد.
نشست تخصصي بررسي راهكارهاي عملي مقابله ، پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي با حضور كارشناسان اجتماعي ادارات شهرستان هرسين برگزار شد.
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
.
اين جلسه به منظور بررسي مشكلات و مسائل شهرستان هرسين در محل سالن جلسات فرمانداري برگزاري گرديد
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)