۰۷ مهر ۱۳۹۹
عبادالله کنجوریان سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین در اولین برنامه کاری خود ضمن حضور در مراسم گلباران مزار شهدا با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.
۰۷ مهر ۱۳۹۹
عبادالله کنجوریان سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین در اولین برنامه کاری خود ضمن حضور در مراسم گلباران مزار شهدا با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.
۰۷ مهر ۱۳۹۹
عبادالله کنجوریان سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین در اولین برنامه کاری خود ضمن حضور در مراسم گلباران مزار شهدا با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.
۰۷ مهر ۱۳۹۹
عبادالله کنجوریان سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین در اولین برنامه کاری خود ضمن حضور در مراسم گلباران مزار شهدا با خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد.