نسخه آزمایشی
۲۷ تیر ۱۳۹۸
شاه آبادی در این نشست بر معرفی صنایع دستی شهرستان هرسین در نمایشگاههای کشوری و بین المللی و حمایت از هنرمندان حوزه صنایع دستی تاکید کرد
۲۷ تیر ۱۳۹۸
بررسی وضعیت آب شرب تعدادی از منازل مسکونی جنوب روستا
۲۷ تیر ۱۳۹۸
"شهرستان هرسین در جهت ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه همچنان در صدر قرار دارد"
۲۷ تیر ۱۳۹۸
دیدار و نشست حسن سليماني نماينده مردم شريف شهرستان هاي هرسين ، صحنه و كنگاور در مجلس شوراي اسلامي با معاونين و كاركنان فرمانداري و تعدادي از دستگاههاي اجرايي
گزارش تصویری (آرشیو)