نسخه آزمایشی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تصاوير مربوط به ملاقات عمومي فرماندار با مردم
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
به گفته امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین طرح سحاب توسط بنیاد برکت و با هدف توسعه مناطق محروم و در روستاهای بالای 50 خانوار با ایجاد اشتغال و توانمندسازی ساکنان آن اجرا میشود و در این راستا و در شهرستان هرسین 40 روستا معرفی خواهند شد.
۱۴ شهریور ۱۳۹۸
معاون فرماندار : عدم نظارت صحیح توسط نهاد های نظارتی ، عدم آگاهی از قوانین و مقررات ، قوانین ناکار آمد و قانون پذیر نبودن مسئولین از مهمترین عوامل مؤثر بر قانون گریزی است.