نسخه آزمایشی
۲۰ آبان ۱۳۹۸
فرماندار هرسین : از آثار مطالعه در زندگی دانش آموزان ایجاد نظم در زندگی و مدرسه و کمک به فراگیری دروس تحصیلی است.
۲۰ آبان ۱۳۹۸
فرماندار هرسين : تسهیل گران می بایست با شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل‌های روستاهای هدف و تقویت مشارکت اجتماعی مردم زمینه توسعه همه جانبه را در روستاها فراهم نمایند
گزارش تصویری (آرشیو)