۲۹ فروردین ۱۳۹۸
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
سرپرست فرمانداری روانسر با دو خانواده ایثارگر در شهر شاهو دیدار کرد
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
13 میلیارد ریال دیگر برای تکمیل و بهره برداری از مخزن دو هزار متر مکعبی شهر شاهو نیاز است.
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
جلسه شورای اداری بخش شاهو برگزار شد