۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نشست ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان روانسر برگزار شد
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان روانسر برگزار شد
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر روانسر برگزار شد
۰۸ خرداد ۱۳۹۹
نشست بررسی مسایل و مشکلات پیش روی ساخت بیمارستان روانسر برگزار شد