۳۱ خرداد ۱۳۹۷
یش از 235 میلیارد و 819 میلیون ریال برای گازرسانی به 53 روستای بخش مرکزی شهرستان روانسر مصوب شده است
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساکنان چهار شهرک فرهنگیان فاز 2 ، شهرک کارکنان شبکه بهداشت و درمان ، اراضی گویری و اراضی جدید اوقاف در شهرک ویس القرن از خدمات آب و فاضلاب بهره مند شدند
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
نشست شورای حفاظت از آب شهرستان روانسر برگزار شد
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
نشست کارگروه ثبت وقایع حیاتی هشرتسان روانسر برگزار شد