۱۹ مهر ۱۳۹۷
مشکلات روستای حبشی با حضور فرماندارسنقروکلیایی، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی درمسجد روستا مورد بررسی قرارگرفت.
۱۹ مهر ۱۳۹۷
جلسه انجمن کتابخانه با حضور فرماندار و مسئولین ذیربط در سنقرو کلیایی برگزارشد.
۱۹ مهر ۱۳۹۷
جلسه شورای اشتغال با حضور فرماندار و مسئولین دستگاههای ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار شد.
۱۸ مهر ۱۳۹۷
جلسه بررسی مشکلات شهرستان با حضور فرماندارسنقرو کلیایی و اعضاء شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا، شهرستان و استان برگزار شد.