۳۱ خرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدربا حضورفرماندار، معاون فرماندار و سایرمسئولین ذیربط در سنقروکلیایی برگزارشد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای اداری با حضور ریاست کمیته امداد اما م خمینی(ره)، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین استان و شهرستان درسنقروکلیایی برگزارشد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جوانان برترشهرستان سنقروکلیایی باحضورفرماندارو جمعی ازمسئولین درمحل سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان سنقروکلیایی مورد تجلیل قرارگرفتند.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
مشکلات 52 نفرمراجعه کننده درهشتمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها در دستورکار قرار گرفت.