نسخه آزمایشی
۱۳ آذر ۱۳۹۸
فرماندار سنقر و کلیایی : در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی۱۱نفر در این شهرستان ثبت نام کردند.
۱۲ آذر ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی گفت: پس از گذشت ۳ روز از مهلت تعیین شده برای نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تعداد ۸ نفر ثبت نام کرده اند
۱۲ آذر ۱۳۹۸
فرماندارسنقروکلیایی گفت: اعضاء اصلی و علی البدل هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه این شهرستان انتخاب شدند.
۱۰ آذر ۱۳۹۸
فرماندار سنقر و کلیایی گفت: در اولین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 5 نفر در این شهرستان ثبت نام کردند.
تا انتخابات
آب و هوای سنقر