۳۰ مرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای بهد اشت با حضور فرماندار و مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری برگزار گردید.
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار و سایر اعضاء شورا در محل فرمانداری برگزار شد
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
مانورزلزله باحضورفرماندار، مسئولین ذیربط و باشرکت تمامی دستگاهای امداد رسان در محل روستای خالی از سکنه قمام در حاشیه سد شهدای سنقروکلیایی برگزارگردید.
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
خانواده های معظم جانبازان متوفی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین مورد سرکشی ودلجویی قرار گفتند