۳۰ فروردین ۱۳۹۷
اولین سرای محله درسنقرو کلیایی درشهرسطربا حضور فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار کلیایی، شهردار و شورای اسلامی شهرسطر، دیگر مسئولین و جمعی از مردم این شهر، با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
جمعی ازهنرمندان سنقروکلیایی با محمد ناصر معصومی زاده فرمانداراین شهرستان دیداروگفتگو کردند.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
جلسه امورایثا رگران با حضور فرماندار و معتمدین معین بنیاد شهید و امور ایثارگران سنقروکلیایی در محل فرمانداری برگزارشد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال 97 با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولین و اعضاء شورا در محل دفتر امام جمعه شهرستان تشکیل شد.