ارائه شناسنامه به آن دسته از فرزندانی که دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند، متولد ایران بوده و ازدواج والدینشان قانونی میباشد.

ارائه شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی


1.دریافت درخواست، تکمیل پرونده توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 2. بررسی و تطبیق تقاضا با ضوابط قانونی 3. ارسال درخواست به وزارت امور خارجه در صورت منطبق بودن با شرایط، انجام استعلامات موردنیاز 5. برگزاری آزمون تابعیت بر اساس لیست ارسالی از سوی وزارت امور خارجه 6. جمع بندی و ارسال صورتجلسات و سوگندنامه ها توسط اداره کل امور اتباع وزارت کشور به وزارت امور خارجه جهت صدور سند تابعیت و صدور شناسنامه

عنوان خدمات

ارائه شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی

مدارک لازم

گواهی ولادت در ایران-پروانه زناشوئی والدین- کپی شناسنامه و کارت ملی مادر – کپی مدارک شناسایی فرد و پدر- ( در صورت فوت والدین، گواهی فوت، در صورت طلاق، حکم طلاق)، تکمیل فرم های پرسشنامه متقاضیان، اظهاریه تحصیل تابعیت و تعهدنامه خروج از تابعیت – در صورت نبود پدر، امین نامه، قیم نامه و یا حکم طلاق. مدارک لازم جهت تابعیت بر اساس ماده 979 قانون مدنی: کارت اقامت معتبر یا گذرنامه دارای اقامت معتبر و یا دفترچه پناهندگی

قوانین و مقررات بالادستی

مصوبه 1385/7/2 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعطای تابعیت، ماده 979 قانون مدنی مصوب 1345/7/6

مخاطبین

فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدرخارجی

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا