نسخه آزمایشی
راهنمای گردشگری

این گوردخمه ها در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی هرسین ، در شمال شرقی روستای ده نو واقع شده اند . نام این گوردخمه ها برگرفته از روستایی به نام اسحاق وند می باشد...
اوقات شرعی
آب و هوای هرسین