اولین نشست هم اندیشی نخبگان با فرماندار جوانرود برگزارشد

اولین نشست هم اندیشی نخبگان و چهره های علمی با فرماندار جوانرود در راستای اعتلای فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی در فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

فرماندار جوانرود با تاکیدبر ضرورت همفکری و تعامل هرچه بیشتر نخبگان در راستای اعتلای فرهنگی شهرستان گفت :  اعتلای شهرستان در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت نخبگان و اندشمندان جامعه امکان پذیراست.

رستگاریوسفی یکی از رسالت های نخبگان را شناسایی آسیب ها و ارائه راهکار مناسب برای برون رفت ازآن وضعیت عنوان کرد و افزود:  امیدواریم با همفکری نخبگان برای رشد واعتلای جامعه  تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی اظهارداشت : هر 45 روز یکبار  با بهره گیری از ظرفیت نخبگان مشکلات و موضوعات مهم شهرستان در حوزه ها مختلف شناسایی ضمن اولویت بندی و نیاز سنجی مورد بررسی قرارمی گیرد.

دبیربرگزاری نشست های هم اندیشی نخبگان با فرماندار نیز گفت : برای اعتلای فرهنگی ، آجتماعی و آموزشی شهرستان  جوانرود 9 کارگروه در حوزه های مختلف تشکیل شده است .

دکترمصطفی جوانرودی افزود:  43 نفر از نخبگان و چهره علمی ودانشگاهی در رشته های مختلف در این کارگروه اعلام آمادگی کرده اند.

درادامه این نشست نخبگان نظرات و دیدگاههای خودرا در حوزه های مختلف بیان کردند.

دراین جلسه مقررشد که مشکلات و چالش های شهرستان جوانرود در سه محور مهارت های زندگی وآموزش های خانواده ، حقوق شهروندی وترافیک در دستور کار این کارگروه قرارگیرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود