اطلاعیه در خصوص کسانی که یارنه آنها به هر دلیلی قطع شده است

 اطلاعیه

 

 به اطلاع کلیه ساکنان شهرستان جوانرود میرساند افرادی که یارانه آنها به هردلیلی قطع شده است جهت ثبت نام به صورت زیر اقدام نمایند:

 

1- افراد ساکن روستا از طریق دهیاران و شورای روستا بر اساس اطلاعات درخواستی فرم ثبت نام نمایند.

 

2- کلیه کارمندان و بازنشستگان ادارات و جامعه هدف کمیته امداد امام(ره)،بهزیستی و بنیاد شهید با مراجعه به ادارات مربوطه ثبت نام نمایند. 

 

3- سایر افراد ساکن شهر با مراجعه به فرمانداری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

طلاعات مود نیاز برای ثبت نام به شرح زیر است:

-  نام و نام خانوادگی فردی که یارانه وی قطع شده است

-  نام پدر

-  کد ملی

-  شهر / نام روستا

-  شماره تلفن

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود