معاون فرماندار روانسر: ساخت فرهنگسرا در روانسر نیاز ضروری است


نشست شورای فرهنگی اجتماعی شهرستان روانسر برگزار شد

معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان روانسر گفت: با توجه به نقش فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی در ارتقای سطح فرهنگ عمومی ، ساخت این مرکز در شهرستان روانسر یک نیاز ضروری است

پژمان امجدیان در نشست شورای فرهنگی اجتماعی شهرستان روانسر افزود: شهرستان روانسر با ضعف زیرساخت های فرهنگی مواجه است و باید این مهم به یک مطالبه عمومی در شهرستان تبدیل شود.

وی تصریح کرد: نیازهای فرهنگی در این شهرستان همچون نیازهای عمرانی مورد توجه قرار بگیرد تا نقش مهم وکلیدی فرهنگ را در شهرستان پر رنگ تر ببینیم.

معاون فرماندار روانسر ادامه داد: مجموعه شورای شهر و شهرداری از متولیان فرهنگی در سطح شهرستان هستند که با هم افزایی با دیگر نهادهای متولی  باید نگاه ویژه ای به بعد فرهنگی و امورات فرهنگی داشته باشند.

امجدیان اضافه کرد: تمام جهان براین باور رسیده اند که دستیابی به توسعه بدون توجه به فرهنگ و ارتقای فرهنگ امکان پذیر نیست.

وی اظهار کرد: آسیب های اجتماعی ریشه فرهنگی دارد که می توان با برجسته کردن اقدامات فرهنگی بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

 اوقات شرعی
آب و هوا