هفدهمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان روانسر برگزار شد


رماندار روانسر در این جلسه با بیان اینکه وضعیت شهرستان روانسر قرمز است گفت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی ونیز رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان همچنان مورد تاکید است .

 

مصطفی زاده  برحسن اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا از سوی کمیته نظارت تاکید کرد.

تعطیلی تمام قهوه خانه ها وتالارهای عروسی، استخرها وسالن های ورزشی ، ممنوع بودن برگزاری هرگونه مراسم ترحیم در مساجد و تجمع بستگان متوفی در آرامستانها و ممنوع بودن تجمع افراد در دفاتر پیشخوان ،خدمات دولت پلیس +10 ،ثبت اسناد واملاک وخدمات الکترونیک قضایی از مهمترین مصوباتی بود که مصطفی زاده در ایج لسه اعلام کرد .

وی با بیان اینکه  پاساژها ومغازه های سطح شهر تنها به کسانی می توانند خدمات ارایه دهند که از ماسک استفاده می کنند ادامه داد: رانندگان تاکسی ضمن این که خود موظف به استفاده از ماسک هستند فقط می توانند مسافرانی را سوارکنند که حتماً از ماسک استفاده کرده و نباید بیش از 2نفر در صندلی عقب سوار کنند.

فرماندار روانسر گفت: بخشداران موظف هستند نظارت بیشتری بر برگزاری تجمعات در سطح روستاهای شهرستان داشته باشند.اوقات شرعی
آب و هوا