فرم نظر سنجی از ارباب رجوع در میز خدمت
نام دستگاه: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات تاريخ: شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه...
اوقات شرعی
آب و هوا