نسخه آزمایشیجلسه شورای اجتماعی شهرستان سنقروکلیایی برگزار شد


صبح امروز به ریاست فرماندار سنقروکلیایی و با حضور اعضای شورای اجتماعی شهرستان جلسه شورای اجتماعی با دستور کار تدوین سند پیشگیری از خودکشی برگزار شد.

فرماندار سنقروکلیایی در این جلسه با اعلام اینکه میزان آمار خودکشی در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است، گفت: همه ما وظیفه داریم در کاهش و حذف این معضل اجتماعی در جامعه تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

مرتضوی افزود: معضل خودکشی در جامعه نیازمند بررسی دقیق و ارائه خدمات و آموزش و آگاهی بخشی به خانواده ها است تا بتوان از این پدیده شوم پیشگیری کرد.

شناخت رفتارهای پر خطر، کاهش و شناسایی علت ها، بررسی آمارهای شهرستان و ارائه راهکارها و بررسی آنها از دیدگاه کارشناسان این حوزه، کاهش رفتار خودکشی و پیشگیری از اقدام به خودکشی و اقدام های مجدد از مباحث اصلی این جلسه بود.اوقات شرعی
آب و هوا