فرمانداری دالاهو

 

 

حوزه فرماندار

 

کارشناس هماهنگی و پیگیری

کارشناس حراست

کارشناس روابط عمومی و تشریفات

کارشناس امور حقوقی،
کارشناس ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

کارشناس امور بانوان

 
 
 
 
 

 

 

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

کارشناس امور اقتصادی، صنایع و معادن

کارشناس اقتصاد کشاورزی

کارشناس امور اداری و مالی

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی

کارشناس امور عمرانی

کارشناس امور شهری، روستایی و شوراها

کارشناس مدیریت بحران

کارشناس برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

 
 
 
 


 
 
 
 

 

 

 

معاون سیاسی, امنیتی و اجتماعی

 

کارشناس مسئول امور سیاسی، امنیتی و انتظامی

کارشناس امور سیاسی، امنیتی و انتخابات

کارشناس امور امنیتی(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

 

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا